Paastriduüm

Het Paastriduum (de heilige driedaagse van Pasen) begint op Witte Donderdag. Jezus is voor de laatste maal (het Laatste Avondmaal) samen met zijn vrienden. Vandaar gaat het naar de hof van Olijven (Gethsemane). Daar vindt het verraad plaats en wordt Jezus door al zijn leerlingen in de steek gelaten. Op de daaropvolgende dag, de Goede Vrijdag, vindt het ‘proces Jezus’ plaats uitlopend op zijn kruisiging. Nog net voor het donker wordt vindt de graflegging plaats. De Stille Zaterdag die volgt duur lang en noopt tot bezinning. Maar midden in de nacht, tijdens de Paaswake, kijken we uit naar het licht. Pasen breekt aan.