Alle bezinningen op een rijtje

Een overzicht van de online (muzikale) bezinningen die gedurende de lockdown tussen Palmpasen en Trinitatis in de virtuele Norbertus zijn gepubliceerd. Aan het eind vindt u een opname van ‘Liebster Jesu, wir sind hier‘, ingespeeld door Emmanuel Vankerckhoven speciaal voor deze periode.

Inmiddels zijn we – door ons eigen on-zorgvuldig gedrag als Belgische bevolking – noodgedwongen aan een tweede cyclus online bezinningen begonnen.

Die zijn inmiddels ook toegevoegd aan onderstaande lijst.


Bezinning in tijden van corona…

Opnieuw een zondag zonder liturgie (Half-vasten, Laetare). Twee tips. Frans Van Looveren over het Engelenkoor van Mendelssohn en bisschop Bonny's meditatie over geborgenheid. De tekst: Psalm 90: U vindt deze bezinning hierDick Wursten schrijft over de 'dochters van Zion', naar aanleiding van het openingskoor van de Mattheüspassie. Die tekst kunt u hier lezen ...
Cantate voor zondag Septuagesima Table Of ContentshideSeptuagesimaEvangelielezing: de arbeiders in de wijngaardHet rad van fortuin (Glück)Een echte cantate1. Aria2. Recitatief en 3. Aria4. RecitatiefOlearius, Biblische Erklärung5. KoraalUitvoeringen (een Zwitsers-Duitse en een Frans-Belgische) Tekst van de cantate en vertalingOverbodig wetenschappelijke naschrift Septuagesima Deze cantate is gecomponeerd voor zondag Septuagesima (= ca. 70ste dag voor Pasen). Dit ...
Vandaag (24/1/2021) wordt uit het evangelie van Markus gelezen hoe Jezus een aantal vissers opriep om hun netten te verlaten, en 'hem na te volgen'. En ze deden het nog ook. Vissers van mensen zouden ze dan worden. Heb dat altijd een raar, zelfs ietwat onaangenaam beeld gevonden. Als virtuoze exegeet kan ik me er ...
Ook de Bach-cantatevieringen worden vreselijk gemist. De totaalervaring (immersie) van een muziekuitvoering binnen het kader van een verzorgde liturgie: het was eigenlijk nog bijzonderder dan we wisten... In de virtuele Norbertus is dan ook ruimte gemaakt, een plek voorzien, voor deze muziek. U vindt de cantates in het hoofdmenu (hierboven, of klik op het menu-icoontje) ...
BWV 155: Mein Gott, wie lang, ach lange... (zondag van de bruiloft te Kana)Toelichting op het beginrecitatief en het duet Op de tweede zondag na Epifanie in 1724 klonk in Leipzig deze cantate nadat het Evangelie was gelezen (Johannes 2). De muziek is tijdloos, de tekst lijkt gedateerd, maar is dat niet. Het gaat over ...
Drie cantores, een lector, een organist en een trompettist zetten deze keer in de echte Norbertus de komst van de drie koningen luister bij. Na de video kunt u - desgevallend - nog een parafrase lezen van het verhaal (dat enkel Mattheüs vertelt). Als u beseft dat Mattheüs het meest Joodse van de evangeliën is, ...
Ik sla mijn ogen op en ziede hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?Mijn hulp is van mijn Here, diedit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. Uw wank'le voeten zet Hij vast,als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!Zijn oog wordt door geen slaap verrast,Hij wil, als steeds voor dezen, Israël ...
Overdenking bij gedenkdag van de 'onschuldige kinderen' 28 december = Onnozele Kinderen ('onnozel' = oud Nederlands voor 'onschuldig'). Het verhaal van de kindermoord te Bethlehem hoort bij Kerst (zoals de schaduw bij het licht), zodat we meenden hier vandaag aandacht aan te moeten besteden. We doen dat door het verhaal te lezen (met behulp van ...
Komt allen tezamen . Hoe vreemd om met dit lied te beginnen: Samenkomen is immers nu net datgene wat we op deze kerstdag niet mogen doen. Niet zozeer omdat VDB dat zegt, maar omdat we zorgzaam willen zijn en blijven, voor onszelf, onze naasten (de nabije gekenden, maar ook degenen die we niet kennen. Dat ...
"Tot gisteren wist ik nog niet wat ik ging doen, tot ik op het internet een prachtige aria vond. Toen had ik het thema gevonden dat ik ging bewerken" (schreef Frans Van Looveren, enkele dagen geleden). Dat thema is 'eenzaamheid'. Een actueel thema, helaas. Maar wel van alle tijden. De aria waarvan sprake drukt de ...
Op deze derde adventszondag laten we ons leiden door Psalm 24, letterlijk een intochtslied, vooral bekend vanwege de slotverzen, die ook al snel een functie kregen in de liturgie van de Kerk. En zelfs 2x: Advent èn Palmpasen ! U treft daarna een meditatie aan, voorafgegaan door een Adventslied, dat duidelijke gebaseerd is op deze ...
Op deze tweede zondag van Advent mediteert Frans Van Looveren over de Markuslezing (waarin de roep van Johannes de Doper klinkt: 'Bereidt de weg des Heren'.) Wat is toch eigenlijk het 'evangelie' en welke actie vraagt dat van ons. De meditatie wordt omgeven door twee aria's uit BWV 132, die dezelfde tekst aan de orde ...
29 november 2020 : Het is vandaag de eerste advent. Het Marcus-jaar begint. Opnieuw klinkt in de evangelielezing het appèl om 'te waken'. Lucas Lissnyder mediteert over deze tekst. Zijn persoonlijke getuigenis wordt beantwoord met muziek: Elly Ameling zingt de aria 'Bist du bei mir. Verder: wat zou de eerste advent zijn zonder het koraal ...
22 november 2020 | Christus Koning en BWV 55 "We vieren vandaag Christus Koning. Waar is hij, die koning? Moeten we naar het einde der tijden kijken? Christus op zijn troon? Moeten wij daarop wachten? Welneen. Hij is vandaag tussen ons, heel concreet, tastbaar, zichtbaar ... in elke mens die op onze weg komt." Dat ...
Wie had dat gedacht… Dat we na de eerste lockdown (van Palmzondag tot Trinitatis) nog een tweede periode zouden moeten doormaken waarin onze kerken gesloten zouden zijn voor de eredienst. Lucas Lissnijder, Frans Van Looveren, en Dick Wursten zullen opnieuw geregeld een bezinning aanbieden, omlijst met muziek. Hieronder een overzicht ...
15 november, 2020 - bezinning bij Mattheüs 25: 14-30 | Wer nur den lieben Gott lässt walten Vorige week beet Frans Van Looveren het spits af met een overdenking voor zondag 8 november: over de meisjes, die hun lampen wel\niet brandende hielden (Mt 25:1-13). Deze week gaan we verder waar we gebleven zijn. De gelijkenis van de talenten ...
8 november 2020 - Bezinning bij Matheus 25, 1-13 | Wachet auf ruft uns die Stimme We zijn on-zorgvuldig geweest. Daarom nu nood-gedwongen een doorstart van de virtuele Norbertus. Het had een archiefpagina in het MAS moeten blijven. Frans Van Looveren bijt het spits af met een overdenking voor zondag 8 november: over de meisjes, die hun lampen wel\niet ...
Wie had dat gedacht... Dat we na de eerste lockdown (van Palmzondag tot Trinitatis) nog een tweede periode zouden moeten doormaken waarin onze kerken gesloten zouden zijn voor de eredienst. En we hebben het aan onszelf te danken/wijten, niet individueel misschien maar wel als samenleving: We zijn on-zorgvuldig geweest. Daarom nu nood-gedwongen een doorstart van ...
homilie in de echte Sint-Norbertus, 5 juli 2020 Een evangeliemotet van Matthias Weckmann: de bijbeltekst van Mattheüs 11:28-30 LuthervertalingBijbelvertaling 1951Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe ...
Het leesrooster (a-jaar: Mattheüs) bepaalt ons op de eerste zondagen na de corona-sluiting bij de uitzending van de discipelen door Jezus. Ze moeten erop uit ‘de wereld in’. Hoofdstuk 10 van Mattheüs is de ‘briefing’ die ze van Jezus kregen: do’s and don’t’s zal ik maar zeggen. Table Of ContentshideMattheüs 10: Non anxious presenceHomilie : ...
LEIPZIG - 30 mei 1723, eerste zondag na Trinitatis ANTWERPEN - 14 juni 2020, eerste zondag na Trinititatis InhoudhideHistorisch moment De verhuizingDe ThomasschoolDe pers over Bach's eerste cantateCantates uitvoerenLeipzig, handels- en universiteitsstad Historisch moment Op de (zon-)dag af is het vandaag 297 jaar geleden, dat de de kerkgangers in Leipzig voor het eerst een cantate ...
Godzijdank: de ban is opgeheven. Vanaf volgende week mogen we weer 'in het echt' samenkomen. Vandaag dus de laatste keer dat u het (enkel) met een online bezinning moet doen De zondag van de 'Drievuldigheid' : De hymne O Lux Beata Trinitas komt aan bod. Centraal staat echter een bezinning van Frans Van Looveren. Hij ...
Op Pinksteren gaat het weldoende verhaal ('evangelie') van Jezus Christus viraal. Normaliter zou dit een feestelijke viering zijn geweest in de Norbertus: Het ensemble Triacamusicale (uit Piemonte!) zou de mis opluisteren en 's avonds zou er een groot concert zijn samen met Polyfoon. Toch zijn we niet 'ongetroost': Lucas Lissnyder mediteert over de 7 gaven ...
Reculer pour mieux sauter, zo luidt een Frans gezegde. Dat verstaan we: je moet soms wat achteruitgaan - een langere aanloop nemen - om verder te kunnen springen. Hemelvaart en Pinksteren: Reculer....God trekt zich terug (Jezus is er niet meer: fysiek) om des te effectiever aanwezig te kunnen zijn (geestelijk). Daarover een meditatie, ingebed tussen ...
In een tijd waar je een ruimtereis kunt boeken (enfin, voor de coronacrisis toch), en ruimtewandelingen live op TV kunt volgen, is het lastig om nog over de hemelvaart van Christus te spreken. De hemel-vaart als voorstelling is problematisch geworden door de opkomst van de ruimte-vaart. Voordien stoorde het beeld veel minder. Nu zit het ...
De corona-times worden gekenmerkt door onzekerheid. Niemand weet hoe de toekomst zal zijn. Ook het kerkelijk en muzikaal leven staat onder druk. Frans Van Looveren denkt hierover na naar aanleiding van de evangelielezing van deze zondag - 17 mei - waarin Jezus een 'helper' belooft. Dick Wursten stelt daarna een lied centraal (Von Gott will ...
De liturgie van vandaag staat onder een wonderlijke spanning. Het onderwerp is ernstig (het gaat - ja - over ons eindige leven, over het sterven). De corona-crisis zit daar voor iets tussen. Toch is het geen sombere viering. Dat komt enerzijds door de apostel Paulus die in zijn brief aan de Romeinen dit thema op ...
Op een normale zondag zorgt het betreden van de ruimte van de kerk bijna vanzelf voor de juiste sfeer. Het brengt je in de 'stemming' om Gods Woord te horen, Christus te ontmoeten. Nu het gebouw gesloten is, zullen we dus zelf moeten zorgen voor de juiste stemming. De teksten en de muziek die we ...
De coronacrisis confronteert ons met onszelf, ook als kerkgemeenschap. Ze stelt ons voor een aantal wezenlijke vragen. Bijvoorbeeld: Nu we in ons kot moeten blijven, wat missen we eigenlijk het meest (en - andersom: wat eigenlijk veel minder dan we dachten)? Veel mensen zullen antwoorden dat ze vooral het gewone sociale contact missen, de dagelijkse ...
In plaats van de viering die gepland stond rond cantate BWV 4 (Christ lag in Todesbanden) bieden wij u hier een inleiding op "de wereld van deze Bach-cantate", uitlopend op een toelichting op de cantate (tekst en muziek). Zoals tijdens een echte viering kunt u na afloop genieten van een orgelimprovisatie door Emmanuel Van Kerckhoven ...
DIGITALE PAASVIERING SINT-NORBERTUS 1. Paasklokken van Sint-Norbertus 2. Feestelijke entrée J. Ph. Rameau; Air de TriompheEmmanuel Van Kerckhoven - barokorgel Alain De Rudder - natuurtrompet 3. Lied 4. Evangelie Johannes 20,1-9 Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalenavroeg in de morgen - het was nog donker -bij het graf en zag dat ...
ZINGEN TEGEN DE KLIPPEN OP Als je zelf zorgt voor stilte en ingetogenheid zullen bijgaande teksten en gezangen van zelf beginnen spreken. Je kan dat doen door zelf zulke sfeer te scheppen. Radio af, TV af. Een brandende kaars, een witte doek en een bloem op je tafel doen veel, een zeer spaarzame verlichting eveneens ...
Arvo Pärt, Für Alina Afbeelding:: https://powertothemamas.nl/stille-zaterdag/ (bewerkt) ...
Wie Goede Vrijdag zegt, denkt aan Bach's Matheuspassie. En ook al wordt die niet meer kerkelijk-liturgisch uitgevoerd zoals in de tijd van Bach, toch hoort deze muziek voor velen - in en buiten de kerk - wel degelijk bij hun eigen liturgie van de Goede Week. Omdat we nu echter allemaal 'in ons kot' moeten ...
Witte Donderdag 2020 Meditatie Nu het onmogelijk is om in volle crisis de mooiste en diepste liturgie te vieren tijdens deze 'Goede Week', willen de medewerkers van Sint-Norbertus toch dicht bij je zijn. We geven je daarom een mogelijkheid om langs deze weg ingetogen aandacht te schenken aan de 'Goede Week'. Op Palmzondag kwam Dick ...
In het voorjaar van het jaar 30 (of daaromtrent) is rabbi Jezus populairder dan ooit, zeker nadat de mare is verspreid dat hij een dode zou hebben opgewekt. Het volk is er inmiddels zeker van: Dit is de nieuwe koning, de zoon van David, door God gestuurd om die vermaledijde Romeinen eens en voorgoed het ...